Stimate client,

Mulțumim pentru achiziționarea aparatului Silon it, suntem siguri că vă veți bucura de utilizarea acestuia.

Produsul nostru Silon it este proiectat și fabricat cu cea mai mare grijă. Unitățile noastre de producție scot un produs finalizat numai după ce a trecut cele mai stricte controale de calitate pentru a se asigura de zero defecțiuni.

Cu toate acestea, dacă survine o defecțiune a aparatului Silon it, acest document va servi drept garanție pentru o perioadă de un an de la data achiziționării. Acest document trebuie să fie însoțit de factura de achiziționare.

Importatorul se angajează să înlocuiască sau să repare toate defecțiunile produse din cauza unor defecte de material sau manoperă, gratuit în perioada de garanție și conformitate cu termenii de garanție și instrucțiunile de utilizare.

Importatorul se angajează să înlocuiască sau să repare piesele deteriorate ale produsului atunci când este insoțit de cutia originală, cu excepția cazurilor în care producătorul/importatorul decide înlocuirea întregului produs.

Importatorul își rezervă dreptul de a schimba gama de produse sau părțile componente/ sau să le scoată din uz. În cazul în care produsul în garanție nu mai există, importatorul are dreptul de a-l înlocui cu un produs asemănător de aceeași valoare sau mai mare.

Metoda în care produsul înlocuit sau reparat va ajunge la client va fi la latitudinea importatorului.

Garanția este pentru de un an de la data achiziționării produsului Silon it și este supusă următoarelor condiții:

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

  • Dacă intră murdărie din conductele de apă exterioare.
  • Dacă defecțiunea a fost cauzată rău intenționat sau din neglijența utilizatorului.
  • Dacă produsul sau oricare din piesele sale au fost folosite într-o manieră nerezonabilă nerespectându-se instrucțiunile de întreținere și utilizare.
  • Dacă defecțiunea se datorează uzurii rezonabile în urma utilizării produsului.
  • Dacă s-a făcut o încercare de a repara produsul de către oricine altcineva decât un agent autorizat de către producător/importator.
  • Dacă defecțiunea a fost cauzată de utilizarea unor materiale nepotrivite cum ar fi materiale de curățare care conțin alcool, acizi și altele.
  • Dacă defecțiunea a fost cauzată de foc, sabotaj, deteriorări mecanice, suprasolicitări, tăieturi și întinderi, daune de soare, utilizarea de produse chimice, rupere intenționată sau neintenționată, abuz și altele.

Această garanție constituie un voucher de credit egal ca valoare cu valoare produsului mai puțin amortizarea sau rambursarea la discreția exclusivă a importatorului.

Această garanție este valabilă numai la prezentarea certificatului de garanție, semnat de câtre importator sau o persoană autorizată împreună cu factura de achiziție originală indicând achiziționarea și plata (extras de cont sau card de credut nu constituie o dovadă de plată)